top of page

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

Zapewniam staranność, rzetelność oraz terminowość powierzanych mi zleceń. 

 

OFERTA

Zabezpieczenia kredytu bankowego
Podziału majątku
Ustalenia ceny sprzedaży
oferta
Rzeczoznawca majątkowy Agnieszka Zaremba zajmuje się wyceną nieruchomości na potrzeby:

Określenia wartości spadku
i darowizn
Ustalenia wartości opłat skarbowych i podatkowych
Ponadto w ofercie znajdują się usługi w zakresie:

Analizy rynku nieruchomości
Badania stanu prawnego nieruchomości
Doradztwa przy zakupie
i sprzedaży nieruchomości
Badania skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
Opłaty adiacenckiej
i planistycznej
Wartości służebności
Aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
Odszkodowania, egzekucji, ubezpieczenia, amortyzacji
Indywidualne

CENNIK

Koszt wyceny uzależniony jest od rodzaju nieruchomości, celu wyceny (w zależności od celu, wycena musi być w innej formie) oraz kompletności przekazywanej dokumentacji.

Zapraszam do kontaktu w celu dokładnego ustalenia kosztu Państwa usługi.  

Przykładowy cennik dla typowych nieruchomości położonych w województwie śląskim i opolskim:

Lokale mieszkalne

 

Nieruchomości lokalowe, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - ok. 700

Gospodarstwa rolne

DzD

Działki rolne, tereny leśne, łąki, budynki gospodarcze.

Ceny ustalane indywidualnie.

Działki niezabudowane

Działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe - ok. 800

Nieruchomości komercyjne

Działki inwestycyjne. Obiekty magazynowe, produkcyjne, usługowe.

Ceny ustalane indywidualnie.

Domy jednorodzinne

Rynek wtórny - ok 1200 zł 

Domy w trakcie budowy - ok. 1300 zł

Prawa do nieruchomości

Służebności, odszkodowania, egzekucje, ubezpieczenia. Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste.

Ceny ustalane indywidualnie.

Kamienice, budynki wielorodzinne

Od 2300 zł

Inne

Opinia o nieruchomości, badanie stanu prawnego, analiza rynku, doradztwo przed zakupem lub sprzedażą nieruchomości - od 300 zł

cennik

UPRAWNIENIA

AGNIESZKA ZAREMBA
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

Licencja nr 5951

BIEGŁY PRZY SĄDZIE OKREGOWYM W GLIWICACH 

Licencja Rzeczoznawcy Majątkowego
uprawnienia

KONTAKT

DANE KONTAKTOWE

Wycena Nieruchomości Agnieszka Zaremba

ul. Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice

ul. Zimowa 1, 44-196 Knurów

Email: agnieszka.joanna.zaremba@gmail.com

Tel:  (+48) 507-312-532

Znajdź nas na

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram

Formularz kontaktowy:

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

kontakt
bottom of page