RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

Zapewniam staranność, rzetelność oraz terminowość powierzanych mi zleceń. 

 

OFERTA

Zabezpieczenia kredytu bankowego
Podziału majątku
Ustalenia ceny sprzedaży
 
Rzeczoznawca majątkowy Agnieszka Zaremba zajmuje się wyceną nieruchomości na potrzeby:

Określenia wartości spadku
i darowizn
Ustalenia wartości opłat skarbowych i podatkowych
Ponadto w ofercie znajdują się usługi w zakresie:

Analizy rynku nieruchomości
Badania stanu prawnego nieruchomości
Doradztwa przy zakupie
i sprzedaży nieruchomości
Badania skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
Opłaty adiacenckiej
i planistycznej
Wartości służebności
Aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
Odszkodowania, egzekucji, ubezpieczenia, amortyzacji
Indywidualne

CENNIK

Koszt wyceny uzależniony jest od rodzaju nieruchomości, celu wyceny (w zależności od celu, wycena musi być w innej formie) oraz kompletności przekazywanej dokumentacji.

Zapraszam do kontaktu w celu dokładnego ustalenia kosztu Państwa usługi.  

Przykładowy cennik dla typowych nieruchomości położonych w województwie śląskim i opolskim:

Lokale mieszkalne

 

Nieruchomości lokalowe, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - ok. 500-600 zł

Gospodarstwa rolne

DzD

Działki rolne, tereny leśne, łąki, budynki gospodarcze.

Ceny ustalane indywidualnie.

Działki niezabudowane

Działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe - ok. 600 zł

Nieruchomości komercyjne

Działki inwestycyjne. Obiekty magazynowe, produkcyjne, usługowe.

Ceny ustalane indywidualnie.

Domy jednorodzinne

Rynek wtórny - ok 800 zł 

Domy w trakcie budowy - ok. 900 zł

Prawa do nieruchomości

Służebności, odszkodowania, egzekucje, ubezpieczenia. Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste.

Ceny ustalane indywidualnie.

Kamienice, budynki wielorodzinne

Od 1300  do ok. 2500 zł

Inne

Opinia o nieruchomości, badanie stanu prawnego, analiza rynku, doradztwo przed zakupem lub sprzedażą nieruchomości - od 300 zł

 

UPRAWNIENIA

AGNIESZKA ZAREMBA
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

Licencja nr 5951

BIEGŁY PRZY SĄDZIE OKREGOWYM W GLIWICACH 

Licencja Rzeczoznawcy Majątkowego
 

KONTAKT

DANE KONTAKTOWE

Wycena Nieruchomości Agnieszka Zaremba

ul. Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice

ul. Zimowa 1, 44-196 Knurów

Email: agnieszka.joanna.zaremba@gmail.com

Tel:  (+48) 507-312-532

Znajdź nas na

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram

Formularz kontaktowy:

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!